Gaudioso (Italiaans voor vrolijk of blij) is een muzikaal project voor de muziekliefhebber in de Turnhoutse regio.  De bedoeling van de initiatiefnemers is om toegankelijke concerten te organiseren: aperitief-, (na)middagconcerten en concertmissen, telkens voor een breed publiek. De Turnhoutse Sint-Pieterskerk zal daarbij centraal staan. Bovendien willen we jonge muzikanten een podium aanreiken.

De concertmissen staan steeds geprogrammeerd op de derde zondag van de maand tijdens de eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk.
De orgel- en beiaardconcerten zullen als vanouds doorgaan op elke dinsdagmiddag van juli en kaderen in een breder aanbod van de stad Turnhout.

De vrijwilligers van Gaudioso zijn bijzonder enthousiast om iets te kunnen aanbieden aan de muziekliefhebbers uit onze stad en daarbuiten. Een belangrijke voorwaarde is dat we beroep kunnen doen op financiële steun. U kan beschermlid worden voor een bedrag van €50. Sponsor wordt u vanaf €250 en daarvoor ontvangt u 4 vrijkaarten voor een concert naar keuze. Wilt u ons structureel steunen, dan kan dat vanaf €500, inclusief 10 vrijkaarten.

Ondernemingen of organisaties die ons sponsoren worden bij elk concert vermeld. Uiteraard vermelden we hen ook op onze website www.gaudioso.net.

Wij danken u reeds op voorhand voor uw steun!

Storten kan op het rekeningnummer BE49 0019 3483 7071 van Gaudioso.

Met muzikale groeten,
het Gaudioso team
Herman De Houwer, Chris Duyck, Steven Duyck, Roger Kox, Chris Riddy, Xavier Swerts, Luc Tips, Luc Vandamme, Sara Van Gucht.

U kan ons bereiken via info@gaudioso.net