Gaudioso (Italiaans voor vrolijk of blij) is een nieuw muzikaal project voor de muziekliefhebber in de Turnhoutse regio.  De bedoeling van de initiatiefnemers is om toegankelijke concerten op zondag te organiseren: aperitief-, namiddagconcerten en concertmissen, telkens voor een breed publiek. De Turnhoutse Sint-Pieterskerk zal daarbij centraal staan. Bovendien willen we jonge muzikanten een podium aanreiken. En het hoeft niet altijd muziek te zijn, ook woord en dans kunnen aan bod komen.

Concreet hebben wij reeds twee grotere concerten vastgelegd. Op zondag 25 september om 15 uur brengt het Symfonieorkest Zuiderkempen muziek van Ennio Morricone en John Williams. Daarnaast organiseert Gaudioso op zaterdag 10 december om 16 uur een kerstconcert met Voces Capituli en het koor Pizzicanto. Dit in lijn met het zeer populaire tweejaarlijkse kerstconcert dat wij in het verleden als VZW Octave organiseerden.

De concertmissen plannen we vanaf 2023, telkens op de derde zondag van de maand tijdens de plechtige hoogmis in de Sint-Pieterskerk.

De vrijwilligers van Gaudioso zijn bijzonder enthousiast om opnieuw iets te kunnen aanbieden aan de muziekliefhebbers uit onze stad en daarbuiten. Wij vertrekken vanuit een nieuwe basis en zijn overtuigd dat ons initiatief een succes gaat worden.  Een belangrijke voorwaarde is dat we in de opstartfase kunnen beroep doen op financiële steun. U kan beschermlid worden voor een bedrag van 50€. Sponsor wordt u vanaf 250€ en daarvoor ontvangt u 4 vrijkaarten voor een concert naar keuze. Wilt u ons structureel steunen, dan kan dat vanaf 500€ inclusief 10 vrijkaarten. 

Ondernemingen of organisaties die ons sponsoren worden voor en na elk concert vermeld op grote schermen. Uiteraard vermelden we hen ook op onze website www.gaudioso.net.

We zijn we ervan overtuigd dat onze concerten een bijkomende verrijking en aanvulling kunnen vormen bij het culturele aanbod van de stad Turnhout.

Wij bedanken u reeds op voorhand voor uw steun!

Storten kan op Rekeningnummer BE49 0019 3483 7071 van Gaudioso

Met muzikale groeten, 

Het Gaudioso team

Herman De Houwer, Roger Kox, Chris Riddy, Xavier Swerts, Luc Tips, Luc Vandamme, Sara Van Gucht.

U kan ons bereiken via info@gaudioso.net.